CENNIK*

Lp Nazwa produktu / programu Cena netto zł Uwagi
Madar 7
1a Madar 7 w chmurze
dane przechowywane na serwerze Madar
69,00 / miesiąc
każdy użytkownik
aktualizacje w cenie przez cały okres użytkowania
mfisk
- program umożliwiający współpracę Madar7 w chmurze, z drukarkami i kasami fiskalnymi, drukarkami etykiet, podpisem elektronicznym
10,00 / miesiąc
każde urządzenie
aktualizacje programu w cenie
1b Madar 7
wersja desktop, do instalacji na serwerach i komputerach
2150,00 1720,00*
1 użytkownik / stanowisko
1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacje:
1-szy użytkownik 279,00 249,00**
2-gi użytkownik: 269,00 229,00**
DeklaracjeJPK
2a DeklaracjeJPK - licencja dla jednego użytkownika / bez limitu prowadzonych firm
199,00 1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 50,00**
2b DeklaracjeJPK - licencja bez limitu użytkowników / dla max. 2 prowadzonych firm
349,00 1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 70,00**
2c DeklaracjeJPK - licencja bez limitu użytkowników / bez limitu prowadzonych firm
499,00 1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 99,00**
Docum
3a Docum - pakiet 3 użytkowników
50,00 / miesiąc aktualizacje w cenie przez cały okres użytkowania
3b Docum - pakiet 5 użytkowników
60,00 / miesiąc aktualizacje w cenie przez cały okres użytkowania
3c Docum - pakiet 10 użytkowników
100,00 / miesiąc aktualizacje w cenie przez cały okres użytkowania
KPR Madar
4a KPR Madar 4.0 (Księga Przychodów i Rozchodów)
344,00 275,00** 1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 99,00 79,00**
4b KPR Madar w chmurze
dane przechowywane na serwerze Madar
228,00 / rok
każdy użytkownik
aktualizacje w cenie przez cały okres użytkowania
Pozostałe programy
5 Personel MADAR (kadry i płace)
594,00 475,00** 1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 175,00 150,00**
6a Kancelaria - licencja na firmę on-site
5000,00
on-site
1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 500,00**
6b Kancelaria - licencja na 3 stanowiska
1400,00 1 rok aktualizacji w cenie programu
Aktualizacja na kolejny rok 229,00**
Pozostałe usługi
7 Opłata za odblokowanie konta (po blokadzie z tytułu zaległych płatności)
15,00
naliczana za każdorazowe odblokowanie
8 Usługa informatyczna
120,00 / h liczba godzin szacowana indywidualnie
9 Usługa programistyczna
150,00 / h liczba godzin szacowana indywidualnie
10 Import tabeli
400,00


* - ceny obowiązują od 01.01.2022r.
** cena netto w zł za stanowisko / za użytkownika. Ceny dotyczą klientów, którzy zakupili w poprzednich 15 miesiącach pełne wersje programów lub ich aktualizacje i są cenami netto (+23% VAT). Przy dłuższej przerwie do cen doliczamy 50%. Warunki licencji i gwarancji.