KPR, JPK

KPR Madar w chmurze - prowadź małą księgowość w chmurze!

Załóż konto i z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu prowadź książkę przychodów i rozchodów lub ewidencje ryczałtową!

ZOBACZ DEMO ONLINE
KPR Madar w chmurze - od ewidencji przychodów i rozchodów po wysyłkę JPK

KPR Madar w chmurze to internetowy program służący do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT. Internetowe konto w systemie KPR Madar w chmurze pozwoli na obsługę małego podmiotu gospodarczego online!

Możliwości systemu KPR Madar w chmurze:

 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • generowanie i wysyłka plików JPK,
 • generowanie i wysyłka deklaracji podatkowych do US,
 • fakturowanie,
 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych,
 • obsługa wynagrodzeń,
 • prowadzenie i rozliczanie raportów bankowych i kasowych,
 • prowadzenie i rozliczanie ewidencji przebiegu samochodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowej

Szczegółowe możliwości

KPR Madar 4.0 - program do podatkowej książki przychodów i rozchodów, JPK, wynagrodzeń, ewidencji ryczałtowej, fakturowania, resjestrów VAT, deklaracji

Co zyskujesz z internetowym kontem KPR Madar w chmurze?

KPR Madar w chmurze to system do obsługi firmy z dostępem przez przeglądarkę. Nie wymaga instalacji - program i dane znajdują się na serwerze - co umożliwia zdalną pracę z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu jak komputer, tablet czy smartfon.

KPR Madar w chmurze jest usługą abonamentową - w cenie abonamentu otrzymujesz:

 • indywidualne konto z programem, do którego zalogujesz się z dowolnego miejsca!
 • telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne - w całym okresie trwania umowy,
 • regularne aktualizacje, o których nie musisz pamiętać gdyż wykonywane są samoczynnie - tak by program był zawsze zgodny z aktualnymi przepisami

Możesz prowadzić dowolną ilość firm!

Rozliczasz więcej niż jeden podmiot? W KPR Madar w chmurze możesz rozliczać je wszystkie bez dodatkowych opłat! Nie wprowadzamy limitu na ilość prowadzonych firm, zapisów, dokumentów i innych danych! Abonament to jedyny, całkowity koszt korzystania z usługi!
 • nielimitowana ilość faktur sprzedażowych
 • nielimitowana ilość faktur zakupowych
 • nielimitowana ilość kontrahentówJeśli nie jesteś przekonany do pracy przez przeglądarkę internetową możesz wybrać klasyczny program instalowany. Po zakupie licencji będziesz mógł zainstalować program na swoim komputerze.

Poznaj klasyczny program KPR Madar 4.0.

Dla kogo przeznaczony jest program KPR Madar w chmurze?

KPR Madar w chmurze to prosty i intuicyjny system przeznaczony szczególnie dla małych przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą o PIT podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro.

KPR Madar w chmurze sprawdzi się w szczególności w działalności

 • małych rzemieślników, którzy z łatwością wystawią fakturę lub paragon, zaewidencjonują przychody i wydatki i rozliczą się ze swojej działalności z Urzędem Skarbowym,
 • osób usługowo prowadzących księgi rachunkowe (biur rachunkowych), które rozliczają innych małych podatników zobowiązanych do prowadzenia PKPiR,
 • spółek cywilnych, które nie są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Szczegółowe możliwości

KPR Madar 4.0 - program do podatkowej książki przychodów i rozchodów, JPK, wynagrodzeń, ewidencji ryczałtowej, fakturowania, resjestrów VAT, deklaracji

KPR Madar w chmurze gotowy na JPK!

Mikro, małe i średnie podmioty od 1 stycznia 2018 r. są zobowiązane do comiesięcznego przekazywania jednolitego pliku kontrolnego JPK_VAT! Program KPR Madar 4.0 ma wbudowany moduł JPK dzięki, któremu w kilku kliknięciach wygenerujesz i wyślesz do odpowiednich organów podatkowych!

Jak "oswoić" JPK w małej firmie - obowiązek od 1 stycznia 2018


Prowadzenie uproszczonej księgowości

Program umożliwia prowadzenie małej księgowości tj. książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji ryczałtowej (ryczałtu ewidencjonowanego). Oprócz ewidencji danych do celów podatkowych umożliwia wykonywanie szeregu zestawień spełniających warunek prawidłowości prowadzenia księgi przy zastosowaniu technik informatycznych:

 • bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi,
 • wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc,
 • roczny wydruk zawierający podsumowania zapisów za każdy miesiąc,
 • zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym,
 • tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego,
 • rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników,
 • automatyczne księgowania z rejestrów VAT, listy płac,
 • eksport danych do deklaracji podatkowych,
 • rozliczenie VAT - podstawą zapisów w książce mogą być dokumenty wprowadzone do rejestrów, które bądź automatycznie są przepisywane do książki, bądź rejestrowane zbiorczo na podstawie rejestru na koniec miesiąca.

Generowanie i wysyłka plików JPK

Program KPR Madar 4.0 posiada wbudowany moduł JPK, dzięki któremu zapewniona jest pełna obsługa jednolitych plików kontrolnych od generowania po wysyłkę do Ministerstwa Finansów. W zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego program pozwala w szczególności na:

 • generowanie plików JPK bezpośrednio z prowadzonych w programie zapisów,
 • walidację plików JPK (sprawdzenie poprawności struktury pliku),
 • wysyłkę plików JPK bezpośrednio z programu (bez potrzeby korzystania z programu oferowanego przez Ministerstwo Finansów),
 • możliwość zapisu pliku JPK na dysku, możliwość importu pliku JPK wytworzonego w obcym systemie, możliwość scalania kilku plików JPK przed wysyłką, możliwość importu dokumentów z obcych systemów,
 • przeglądanie bazy wszystkich wygenerowanych, zaimportowanych i wysyłanych plików JPK,
 • przejrzenie zawartości pliku JPK w przyjazny dla użytkownika sposób (dzięki modułowi Integrator VAT).

Fakturowanie

Moduł służy wyłącznie do fakturowania usług bądź towarów bez rozliczania stanów magazynowych (w razie potrzeby prowadzenia książki przychodów i rozchodów i fakturowania z obsługą stanów magazynowych polecamy system Madar7). Podstawowe cechy tego modułu to:

 • możliwość ręcznego wpisywania treści lub na podstawie katalogu towarów,
 • automatyczne przeniesienie do rejestrów VAT,
 • współpraca z modułem faktur cyklicznych.
Istotną funkcją jest możliwość wystawiania faktur w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Oprócz standardowych faktur istnieje możliwość wystawiania innych dokumentów:
 • faktur eksportowych,
 • faktur WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
 • faktur WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),
 • faktur NP-invoice,
 • faktur z odwrotnym obciążeniem,
 • faktur marża,
 • faktur zaliczkowych,
 • faktur rolniczych,
 • korekt, not korygujących,
 • wydań zewnętrznych WZ, faktur wewnętrznych,
 • zamówień do dostawcy,
 • paragonów fiskalnych (we współpracy z drukarką fiskalną), paragonów niefiskalnych,
 • faktur proforma.


Prowadzenie rejestrów VAT

Program daje możliwość prowadzenia wielu różnych rejestrów na potrzeby podatku VAT w tym m.in. zakupów, sprzedaży, korekt, utargów, importu i wielu innych. W najbardziej rozbudowanych przypadkach rejestry służą jednocześnie do:

 • rozliczenia podatku VAT, wydruku rejestrów,
 • rozliczenia należności i zobowiązań,
 • księgowania w KPR.

Płatności

KPR Madar 4.0 obsługuje również rozliczenia płatności. Można prowadzić następujące operacje związane z płatnościami:

 • raporty kasowe i bankowe,
 • noty odsetkowe, korygujące,
 • ewidencja należności i zobowiązań,
 • druki przelewów.

Generowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji podatkowych

W programie możliwa jest generowanie, ewidencja i wysyłka oraz wydruk najbardziej popularnych i najczęściej używanych deklaracji:

 • PIT-11, PIT-28, PIT-40, PIT-4r, PIT-8ar, PIT-8c,
 • VAT-7, VAT-7k, VAT-UE, VAT-27,
 • CIT-8
Dodatkowe funkcjonalności:
 • Automatyczne wypełnianie deklaracji na podstawie wprowadzonych danych do programu - rejestrów VAT, umów-zleceń, książki przychodów i rozchodów.
 • Kontrola złożenia deklaracji i zapłaty podatku.
 • Wydruki deklaracji archiwalnych za poprzednie lata.
 • Możliwość wysyłania e-deklaracji,

Ewidencja i amortyzacja środków trwałych

Ewidencje według grup
W programie możliwe jest tworzenie grup środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych, tworzenie ewidencji majątku trwałego w podziale na:

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • środki niskocenne (wyposażenie),
 • inne dowolne klasyfikacje.
Amortyzacja W zakresie amortyzacji środków trwałych istnieje możliwość:
 • zastosowania różnych metod amortyzacji, a zwłaszcza liniowej i degresywnej,
 • naliczania amortyzacji w aspekcie podatkowym i bilansowym,
 • generowanie i uaktualnianie planu amortyzacji środków trwałych.
Kartoteki środków trwałych W programie możliwe jest prowadzenie kartoteki środków trwałych (amortyzacji bieżącej, za dany okres, oraz narastająco), jak również środków zlikwidowanych. Możliwa jest ewidencja:
 • osób odpowiedzialnych materialnie za środek trwały,
 • lokalizacji terytorialnych i komórek organizacyjnych użytkownika,
 • przyporządkowania zleceń, MPK lub rodzaju robót - również wg wskaźnika procentowego,
 • inwentaryzacja majątku trwałego.

Wynagrodzenia

W programie można ewidencjonować wszelkie, wystawiane w firmie, umowy-zlecenia, o dzieło itp. Jeżeli umowa podlega ubezpieczeniom ZUS kwoty są transmitowane do Programu Płatnik w taki sam sposób, jak w przypadku płac. Jednocześnie można tutaj wprowadzać dane o składkach pracodawcy czy też danych o przychodach z najmu.
Opcja ta służy również do rejestracji innych wynagrodzeń bądź przychodów, takich jak:

 • zasiłki wypłacane przez ZUS (dla firm, które ich nie wypłacają),
 • składek ZUS dla pracodawców oraz osób współpracujących,
 • indywidualna lista płac.

Zrzuty ekranu

Rejestry VAT

KPR rejestry VAT

Amortyzacja

KPR amortyzacja

Lista pozycji w Księdze Przychodów i Rozchodów

KPR

Fakturowanie

KPR - faktura VAT

Deklaracje

KPR - deklaracje

Płatności

KPR - płatności

KPR Madar 4.0 - program do podatkowej książki przychodów i rozchodów, JPK, wynagrodzeń, ewidencji ryczałtowej, fakturowania, resjestrów VAT, deklaracji

Szybki start

 1. Załóż konto - otrzymasz od nas indywidualny adres wraz z danymi do logowania.
  Pierwsze 50 dni jest za darmo!
 2. Zaloguj się z dowolnego urządzenia - pracuj na komputerze, tablecie, smartfonie - tak jak lubisz.

Załóż konto

Bezpłatny okres próbny - pracuj za darmo przez 50 dni!

Zakładając konto w usłudze KPR Madar w chmurze pierwsze 50 dni pracujesz za darmo, bez żadnych zobowiązań! Jeśli konto KPR Madar w chmurze sprosta Twoim oczekiwaniom to po okresie testowym możesz zmienić status konta z testowego na komercyjne. Na okresie testowym otrzymujesz konto z pełnym zestawem funkcjonalności a przekształcenie konta na konto komercyjne odbywa się bez wpływu na Twoją pracę - kontynnujesz swoją pracę bez przerw! Jeśli oferowana przez nas usługa nie przypadnie Ci do gustu wówczas konto jest zamykane bez żadnych roszczeń.

Konto komercyjne oferujemy za 228zł netto rocznie (to tylko 19zł netto miesięcznie!). W ramach tej opłaty użytkownik otrzymuje indywidualne konto w usłudze KPR Madar w chmurze, do którego może się logować przez Internet z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, o dowolnej porze. W cenie tej zawarte jest również wsparcie techniczne - zarówno telefoniczne jak i mailowe. Program jest na bieżąco uaktualniany tak, aby był zgodny z aktualnymi przepisami.

Od papierowej książki przychodów i rozchodów do książki elektronicznej

Mały zakład introligatorski to miejsce z tradycjami, gdzie papier ceni się o wiele wyżej niż pismo elektroniczne. Starsze małżeństwo prowadzi go od początku lat '70 XX wieku. Mąż jest introligatorem, żona zajmuje się obsługą klientów, prowadzeniem spraw administracyjno - biurowych. Do niedawna było to miejsce, w którym faktury były wypisywane ręcznie podobnie jak prowadzona była książka przychodów i rozchodów. Nie widziano tam potrzeby komputeryzacji - nie było nawet takich zamiarów. Małżeństwo zostało jednak "przyparte do muru" i informatyzacja w zakresie prowadzenia rozliczeń sprzedaży i kosztów stała się koniecznością w związku z ustawowym nałożeniem obowiązku składania Jednolitego Pliku Kontrolnego. JPK nie można niestety wypełniać ręcznie. Szybko się jednak okazało, że zamiana papierowych ewidencji i papierowego wystawiania dokumentów na program komputerowy ani nie była kosztowna ani trudna (wystarczyła podstawowa umiejętność obsługi komputera). Wręcz przeciwnie usprawniła wiele procesów i wyeliminowała błędy:

 • fakturowanie komputerowe skróciło czas obsługi klientów - nie trzeba już przepisywać danych kontraheenta czy pozycji asortymentowych, które wybierane są z odpowiednich katalogów,
 • prowadzenie elektronicznej książki przychodów i rozchodów, wyeliminowało konieczność ręcznego podsumowywania i częste błędy z tym związane,
 • możliwość przeprowadzania analiz, pozwoliła na natychmiastowe otrzymanie informacji bez potrzeby sporządzania wielogodzinnych raportów ręcznie.

KPR Madar 4.0 - program do podatkowej książki przychodów i rozchodów, JPK, wynagrodzeń, ewidencji ryczałtowej, fakturowania, resjestrów VAT, deklaracji