<a href="../index.html" target="_parent">Strona główna</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div id="naglowek-p"> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="../dema.htm" target="_parent">Wersje demo</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="../programy/programy.htm" target="_parent"> Opisy programów</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="../opensource/open.htm" target="_parent"> Zdalna praca</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="../programy/opisy.htm" target="_parent">Kursy on-line</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="../ksiazki/ksiazki.htm" target="_parent">Nasze ksi±żki</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <!-- <a href="http://emadar.eu/forum" target="_parent">Forum</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="../php/sklep.php" target="_parent"> Sklep</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; --> <a href="../partner/infirma.htm" target="_parent">O firmie</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> <p>This page uses frames, but your browser doesn't support them.</p> Krótkie lekcje dla początkujących na temat obsługi programu: wystawianie faktur, wprowadzanie i zdejmowanie towarów z magazynu, obsługa płatno¶ci. <ul> <li><h3>Płace</h3> <ul> <li> <a href="../kurs/lekcja503.htm" target="_parent">Lista płac - jak stworzyć listę płac</a></li> <li> <a href="../kurs/lekcja502.htm" target="_parent">Zlecenia - wprowadzanie umowy i wydruk rachunku</a></li> <li> <a href="../kurs/lekcja504.htm" target="_parent">Jak wpisać na listę płac ekwiwalent za urlop </a></li> <li> <a href="../kurs/lekcja506.htm" target="_parent">Jak sporz±dzić kartę pracy </a></li> </ul> </li> <li><h3>Księgowo¶ć</h3> <ul> <li><a href="../kurs/lekcja108.htm" target="_parent">Polecenie księgowania PK - wystawianie </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja102.htm" target="_parent">Jak zapłacić w <b>kasie</b> bądĽ <b>banku</b> </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja106.htm" target="_parent">Jak dopisać nowe <b>konto</b> w planie kont </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja110.htm" target="_parent">Środki trwałe </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja105.htm" target="_parent">Jak wprowadzić zakup usług i kosztów</a></li> <li><a href="../kurs/lekcja109.htm" target="_parent">Jak wystawić <b>notę odsetkową</b> </a></li> </ul> </li> <li><h3>Fakturowanie</h3> <ul> <li><a href="../kurs/lekcja201.htm" target="_blank">Jak wystawić <b>fakturę usługową</b></a></li> <li><a href="../kurs/lekcja207.htm" target="_parent">Wystawianie <b>faktur cyklicznych</b> </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja216.htm" target="_parent">Jak wystawić fakturę zaliczkową </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja315.htm" target="_parent">Jak dodać logo do faktury </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja218.htm" target="_parent">Jak wystawić fakturę w dewizach</a></li> <li><a href="../kurs/lekcja219.htm" target="_parent">Wpisywanie walut w programie</a></li> <li><a href="../kurs/lekcja802.htm" target="_parent">Wysyłanie wystawionych dokumentów za pomoc± e-maila</a></li> </ul> </li> <li><h3>Magazyn</h3> <ul> <li><a href="../kurs/lekcja203.htm" target="_parent">Jak wprowadzić <b>towar do magazynu</b> </a></li> <li><a href="/kurs/lekcja204.htm" target="_parent">Jak <b>sprzedać</b> towar z magazynu </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja311.htm" target="_parent">Analizy - zestawienia stanów na dwóch magazynach </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja312.htm" target="_parent">Tworzenie zamówienia na podstawie stanów minimalnych</a></li> <li><a href="../kurs/index.htm?../kurs/lekcja702.htm" target="_parent">Koszyk - Madar Mobile i Madar ERP</a></li> </ul> </li> <li><h3>Produkcja</h3> <ul> <li><a href="../kurs/lekcja314.htm" target="_parent">Jak wypełnić zamówienie od odbiorcy </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja601.htm" target="_parent">Tworzenie zlecenia produkcyjnego</a></li> <li><a href="/kurs/lekcja602.htm" target="_parent">Jak stworzyć własną recepturę</a></li> </ul> </li> <li><h3>Zdalna praca</h3> <ul> <li><a href="../kurs/index.htm?../kurs/lekcja701.htm" target="_parent">MadarMobile - instalacja (Windows - Linux)</a></li> <li><a href="../kurs/index.htm?../kurs/lekcja702.htm" target="_parent">Koszyk - Madar Mobile i Madar ERP</a></li> </ul> </li> <li><h3>Invoicer</h3> <ul> <li><a href="../kurs/lekcja201.htm" target="_parent">Jak wystawić <b>fakturę usługową</b></a></li> <li><a href="../kurs/lekcja102.htm" target="_parent">Jak zapłacić w <b>kasie</b> bądĽ <b>banku</b> </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja103.htm" target="_parent">Jak sprawdzić niezapłacone faktury </a></li> <li><a href="../kurs/lekcja1000.htm" target="_parent">Wystawianie duplikatów faktur</a></li> </ul> </li> <li><h3>Ogólne</h3> <ul> <li><a href="../kurs/lekcja1025.htm" target="_parent">Importy i eksporty danych</a></li> <li><a href="../kurs/lekcja801.htm" target="_parent">Aktualizacja programów Madar</a></li> <li><a href="../kurs/lekcja400.htm" target="_parent">Jak zarejestrować pismo w module sekretariat?</a></li> <li><a href="./lekcja802.htm" target="_parent">Wysyłanie wystawionych dokumentów za pomoc± e-maila </a></li> </ul> <h3>Sterownik</h3> <ul> <li><a href="./lekcja902.htm" target="_parent">Jak wygenerować i odczytać kod kreskowy?</a></li> </ul> <h3>Administracja</h3> <ul> <li><a href="./lekcja1001.htm" target="_parent">Jak utworzyć nowego użytkownika?</a></li> </ul> </body>