Instrukcja Instalacji aplikacji internetowej Madar Mobile

Spis treści

 1. Instalacja serwera (Windows oraz Linux) - Instrukcja
 2. Uruchamianie programów dla systemu Windows
 3. Uruchamianie programu dla systemu Linux
 4. Użytkownik mobilny
 5. Uruchomienie programu mobilnego na innym porcie

Tematy powiązane

 1. Praca zdalna i mobilna
 2. Opis programu Madar Mobile
 3. Demo Programu MadarMobile
 4. Dema ON-LINE Programów mobilnych
 5. Sposób instalacji programów na serwerach z systemem operacyjnym Linux

darmowy program do fakturowania on-line Instrukcja instalacji programów Madar Mobile, Invoicer Mobile - na systemach operacyjnych Windows oraz Linux

UWAGA! - zmiany wprowadzone w programach mobilnych będą widoczne w programach desktopowych

Instalacja:

 1. Należy pobrać jeden z niżej wymienionych programów:
  1. Windows:
  2. Madar Mobile - madarmobile.exe
  3. Invoicer Mobile - inv_insmob.exe
  1. Linux:
  2. Madar Mobile - madarmobile.tgz
  3. Invoicer Mobile - invoicermobile.tgz

 2. Ściągnięty program należy umieścić w katalogu z danymi:
  1. Domyślnie dla Windows: C:/Madar (rys. 1 oraz rys. 2)
  2. Domyślnie dla Linux: /opt/programy/madar (rys. 1(L**))
  3. ** - L oznacza zrzuty ekranu dla systemów operacyjnych Linux.

Uruchamianie (WINDOWS):

Wszystkie programy mobilne przeznaczone dla systemów Windows są uruchamiane dokładnie w ten sam sposób:
 1. Dwukrotne kliknięcie w ikonkę zainstalowanego programu mobilnego spowoduje, że:
  • Otworzy się okienko z wierszem poleceń , którego nie należy zamykać
  • Okno można zminimalizować (rys. 3)
 2. Uruchomić przeglądarkę, a następnie w adresie wpisać: (rys. 4)
  • Z komputera na którym uruchominy jest program mobilny:
   • http://127.0.0.1:8001 lub IP komputera (np. 192.168.1.14:8001)
  • Z dowolnego komputera na którym mają pojawić się dane firmowe
   • http://zewnętrzne_IP*:8001 (np. 213.180.1.14:8001) * - zewnętrzny adres IP komputera na którym uruchomiony został program mobilny

Uruchamianie (LINUX):

Wszystkie programy mobilne przeznaczone dla systemów Linux są uruchamiane dokładnie w ten sam sposób:
 1. Należy otworzyć terminal (powłokę) - (rys. 2(L))
 2. Przejść do katalogu, w którym umieszczony został program mobilny, np:
  • Poleceniem: cd /opt/programy/madar/ --> następnie wcisnąć "ENTER" (rys. 1(L))
 3. Uruchomić program mobilny będąc w w/w katalogu, wpisując:
  • ./madarmobile --> nastepnie "ENTER" (rys. 3(L))
 4. Uruchomić przeglądarkę, a następnie w adresie wpisać:
  • http://127.0.0.1:8001 lub IP komputera (np. 192.168.1.14:8001)
 5. Z dowolnego komputera na którym mają pojawić się dane firmowe
  • http://zewnętrzne_IP*:8001 (np. 213.180.1.14:8001) * - zewnętrzny adres IP komputera na którym uruchomiony został program mobilny

Czytaj więcej o konfiguracji programów moblinych pod linux

Użytkownik mobilny:

W programiach obsługiwanych przez przeglądarkę musi zostać założony użytkownik, posiadający odpowiednie prawa dostępu do opcji oraz do obsługi zdalnej.
Użytkownik jest tworzony podczas pierwszego uruchomieniu programu. Należy:
 1. Uruchomić program mobile
 2. Nie podając loginu i hasła nacisnąć klawisz "Zaloguj".
 3. Wypełnić pola login, pełna nazwa, hasło i nacisnąć klawisz "Zatwierdź".
Użytkownik, posiadający prawa do korzystania z programów mobilnych*, zostanie dodany w programie.

* - w opcji Administracja --> Użytkownik w zakładce "firmy" jest zaznaczone pole "zdalny dostęp".

Uruchomienie programu mobilnego na innym porcie

Program może zostać uruchomiony na dowolnym porcie. Aby to zrobić należy uruchomić go z parametrem PORT.
Przykład uruchomienia programu mobilnego w wierszu poleceń:
 1. Uruchamiamy wiersz poleceń (Start --> uruchom --> wpisać "cmd" --> wcisnąć "ENTER")- dla systemów XP oraz VISTA
 2. Uruchamiamy wiersz poleceń (Start --> uruchom --> wpisać "command" --> wcisnąć "ENTER")- dla systemów 98, 2000, ME
 3. Po otwarciu wiersza poleceń, należy przejść do katalogu, w którym znajduje się program mobilny.
  • Poleceniem cd c:/sciezka_do/katalogu
 4. Następnie należy uruchomić program z parametrem PORT
  • c:/madar/madarmobile.exe PORT 7500 - (rys.a)
  • Potwierdzeniem uruchomienia programu mobilnego jest napis "listen PORT 7500" - (rys.b)


portal madar.mobi

E-deklaracje, faktura on-line, e-faktura
Logowanie do programu Madar Mobile

program do fakturowania online, obsługa kasy fiskalnej, przelewy bankowe
Płyta Czołowa Madar Mobile

Obsługa firmy On-line, Księgowoœć noline, wirtualne biuro rachunkowe
Madar Mobile - moduł kasa

Baza towarów
Lista towarów