Aktualizacja programów Madar

Spis treści

 1. Pobieranie wersji programu ze strony www
 2. Instalacja aktualizacji programu metoda I
 3. Instalacja aktualizacji programu metoda II

Tematy powiązane

 1. Jak stworzyć listę płac   Lekcja 13
 2. Polecenie księgowania PK - wystawianie    Lekcja
 3. Analizy - zestawienia stanów na dwóch magazynach    Lekcja
Jednym ze sposobów aktualizacji programów Madar jest pobranie ze strony internetowej i zainstalowanie nowej wersji programu. Poniżej opisano proces aktualizacji programu Madar 7 .

Pobieranie wersji programu ze strony www

 1. Po uruchomieniu przeglądarki stron www w pasku adresu wpisujemy adres www.madar.com.pl
 2. Z lewego górnego rogu ekranu wybieramy wersje demo 3. Z listy programów wybieramy Madar 7 System Zintegrowany 4. Klikamy w klawisy pobierz 5. Gdy pojawi się poniższe okienko klikamy klawisz Zapisz plik  Wybieramy miejsce zapisu pliku na dysku i czekamy aż plik się ściągnie.Instalacja aktualizacji programu metoda I

Pierwsza metoda polega na użyciu funkcji upgrade w programie. Jest ona dostępna jedynie w programach Madar 7 oraz Invoicer Madar. W przypadku programów nie posiadających tej opcji aktualizację należy wykonywać metodą II.

Instalacja aktualizacji programu metoda II

 1. ściągniety z internetu plik należy zainstalować w miejscu, w ktorym zainstalowany jest program Madar 7. Najprostszym sposobem na sprawdzenie miejsca, w którym jest on zainstalowany, jest kliknięcie prawym przyciskiem myszki na ikonce Madara (ta która zawsze klikamy gdy chcemy wejść do programu) a następnie wybranie właściwości.  W oknie na poniższym rysunku zwracamy uwagę na element docelowy, ścieżka ta mówi nam gdzie zainstalowany jest program.  Drugą ważną ścieżką jest "Rozpocznij w" - oznacza miejsce, w którym znajdują się dane. Zamykamy okno właściwości za pomocą klawisza anuluj
 2. Gdy pojawi się okno widoczne na poniższym rysunku sprawdzamy pole Do. ścieżka musi być taka sama jak ścieżka we właściwościach (ścieżka umieszczona na rysunku jest przykładową ścieżką) Następnie klikamy klawisz Instalacja . 3. Gdy instalacja zostanie ukończona pojawia się okno widoczne poniżej, klikamy klawisz OK 4. Program został zaktualizowany, możemy pracować na najnowszej wersji programu.

Sprawdzanie jaki numer ma wersja naszego programu

 1. Aby sprawdzić jaki numerek ma wersja naszego programu należy wejść do programu i kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszki na środku ekranu, pokazano na rysunku poniżej.