Analize tę można wykonywać na kilku płaszczyznach:
  • Dodatkowe ewidencje w ramach jednej opcji. Tak wykorzystuje się je na przykład w module KPR, środkach trwałych, ewidencji przebiegu.
  • Łaczenie dokumentów róznych typów, określanie budżetu i stopnia realizacji ręczne i automatyczne. Tematy występują w tym przypadku w rejestrach VAT, operacjach magazynowych, kartach pracy, płacach.