wydruki rejestrów VAT (zakupu, sprzedazy, srodków trwałych), wydruki deklaracji VAT-7, CIT-2, PIT-5, wydruki przelewów,