Okienko pozwalające na wpisanie poszczególnych pozycji PK, wydrukowanie, dekretacje i zaksięgowanie dokumentu.