drukowanie umów o prace, aneksów, swiadectw pracy, harmonogram pracy i urlopów, rozliczanie godzin i dni przepracowanych, nieprzepracowanych, nadgodzin , ewidencja absencji, szkolen, badan, odziezy roboczej