Po wybraniu ikony Personel pojawia się okienko z listą pracowników zatrudnionych w firmie, zarówno z tytułu umowy o prace, jak i umów-zleceń. Stąd pobierane są dane podczas przesyłu do Płatnika czy wystawianiu deklaracji, np. PIT-11. Wprowadza się, oprócz danych ewidencyjnych: imię, nazwisko, NIP, Pesel, data i miejsce urodzenia, również dane dotyczące: ulgi podatkowej, kosztów, składników pensji.