Wszelkie umowy i dokumenty (o prace, o zakazie konkurencji, kwestionariusz osobowy, aneksy) rejestruje się i drukuje w tej opcji. Możliwe też są zestawienia według pól wypełnionych w umowach, tworzenie zgłoszeń do ubezpieczeń i świadectw pracy.