Absencje służ± do rejestracji nieobecnosci pracowników w pracy, w zwiazku z przebywaniem na urlopie, chorob± czy szkoleniem.