Dla każdego pracownika zakładana jest roczna karta do wpisania planu pracy oraz rozliczenia czasu pracy. Dodatkowo zakładana jest wspólna karta (kalendarz wzorcowy) dla wszystkich pracowników do określenia obowiązujacych w danym roku dni pracy, dni wolnych od pracy, świąt itp.