Program umożliwia przeprowadzanie "rzeczywistej" produkcji w postaci zlecenia produkcyjnego oraz zdjęcia odpowiedniej ilości materiałów z magazynu.