Funkcja ta pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami (ceny zakupu, sprzedaży, vat).