..:: Aplikacje mobilne ::.. Internetowe biuro rachunkowe

Internetowe biuro rachunkowe

W oparciu o program Madar 7 oraz wersję on-line przez przeglądarkę oferujemy rozwiązanie pozwalające na obsługę internetowego biura rachunkowego. Dzięki temu rozwiązaniu klienci będą mogli korzystać z oprogramowania, samodzielnie wprowadzać dane oraz na bieżąco sprawdzać wyniki swojej firmy.

Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo Case study - internetowe biuro rachunkowe

Internetowe biuro rachunkowe

Dane klientów oraz aplikacje do obsługi lokalnej i zdalnej znajdują się serwerze biura.

Klienci mają możliwość wprowadzania danych dotyczących magazynu, sprzedaży, kasy oraz wgląd w dane księgowe przez przeglądarkę.

Pozostałe dokumenty, w tym dane księgowe, są uzupełniane przez biuro rachunkowe.

Czy wiesz, że ...

Jeśli biuro używać będzie aplikacji internetowych każdy pracownik klienta podając swój pesel może w każdej chwili sprawdzić w programie ilość wykorzystanego i przyznanego urlopu, historię pensjii czy aktualna umowę - i to poprzez swoją przeglądarkę interntową.
Więcej: kiosk pracowniczy.

Jak wygląda internetowe biuro rachunkowe?

Model pracy

W modelu internetowego biura rachunkowego dane klientów oraz aplikacje do obsługi lokalnej i zdalnej znajdują się serwerze biura.

Klientom biura

umożliwia się pracę przez przeglądarkę na swoich danych, przy czym klienci mają pełny dostęp tylko do wybranych funkcjonalności, na przykład: gospodarka magazynowa, zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucja, kasa i bank. W pozostałym zakresie - tylko do przeglądania informacji.

Pracownicy biura rachunkowego

mają pełen dostęp do danych wszystkich klientów - prowadząc rachunkowość w wymaganej formie: ksiąg handlowych (rachunkowych) lub ksiąg uproszczonych (podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów).

Tradycyjny model

możliwy jest niezależnie od wdrożenia internetowego biura rachunkowego.

Założenia i wymagania

Każdy z klientów otrzymuje własne, unikalne zestawy haseł. Jednocześnie przydziela się mu uprawnienia: Jest możliwe taka konfiguracja programu, by użytkownicy klienta mogli pracować tyko w wybranych modułach np. gospodarka magazynowa, kasa, banki, zaopatrzenie.

Biuro rachunkowe

Klient biura

Przyjmując, że klienci Biura Rachunkowego będą pracować zdalnie, przez przeglądarkę - po stronie klienta nie jest wymagana żadna instalacja ani konfiguracja dodatkowego oprogramowania.
Działanie aplikacji nie jest zależne od stosowanego systemu operacyjnego na danym komputerze. Użytkownicy po prostu uruchamiają przeglądarkę, wprowadzają odpowiedni adres, podają hasło i mogą rozpocząć pracę.

Oprogramowanie

Nasze programy są przystosowane w taki sposób, aby z jednej strony wspierały pełną obsługę przedsiębiorstwa, w zakresie rachunkowości (FK, KPR, ewidencja ryczałtowa) wraz ze środkami trwałymi, obsługą płac i kadr, a także gospodarką magazynową i produkcją, z drugiej strony są sprawnym narzędziem wspomagającym pracę w firmach świadczących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg uproszczonych oraz ewidencji podatkowej.

Madar 7 - stacjonarna

Aplikacja Madar 7 może być uruchamiana jako aplikacja w środowisku Windows, z systemem Linux poprzez wine oraz instalowana na serwerach Windows i Linux.

Madar 7 - przez internet

Madar 7 ma możliwość pracy również jako aplikacja internetowa, umożliwiająca dostęp za pomocą przeglądarki. Serwer Madar 7 Mobile może pracować pod systemem operacyjnym Windows lub Linux. Obie aplikacje pracują na tej samej bazie danych, co daje możliwość równoczesnej pracy stacjonarnej - w lokalnej sieci, jak i zdalnie przez przeglądarkę internetową, bez konieczności przenoszenia danych.

Madar 7 "w chmurze"

Aplikacja i dane są przechowywane na serwerach Madar i udostępniane użytkownikom poprzez Internet.

Informacje techniczne

Baza danych

W modelu internetowego biura rachunkowego dane klientów oraz aplikacje do obsługi zdalnej mogą znajdować się na serwerze:
  1. Biura rachunkowego - w takim przypadku biuro rachunkowe wykupuje licencje na program, odpowiednią do ilości użytkowników biura / pracowników klientów.
  2. Klienta - firma nabywa licencje na program, odpowiednią do ilości użytkowników własnych i biura rachunkowego.
  3. Firmy Madar - obowiązuje oferta Madar 7 "w chmurze" .
Dane z poszczególnych firm są przechowywane w oddzielnych folderach. Każda z firm ma własne ustawienia konfiguracyjne co m.in. daje dostęp jedynie do folderu, w którym znajdują się dane jego firmy oraz możliwość prowadzenia różnych form rachunkowości.

Technologie wykorzystane przy pracy przez przeglądarkę

Inne informacje