..:: Madar 7 ::.. Amortyzacja

Amortyzacja MADAR

Amortyzacja i środki trwałe Wypełnianie tabel amortyzacyjnych ręcznie, to nawet w małej firmie kłopot. A modernizacje środków trwałych? Zastosowanie modułu amortyzacja znacznie ułatwia prowadzenie wszystkich spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Możliwości dostępne w programach: Madar 7 oraz Amortyzacja Madar.

Madar 7 Opis innych programów

Ewidencja środków trwałych

Moduł pozwala m.in. na:

Amortyzacja

Istnieje możliwość:

Księgowanie amortyzacji

Raporty

Możliwe jest tworzenie zestawień i raportów:
Istnieje możliwość automatycznego przesyłu i księgowania do system FK amortyzacji i umorzenia środków trwałych w oparciu o zdefiniowane schematy / scenariusze dekretacji. w instrukcji


Informacje podstawowe o produkcie

     
 
Program: Amortyzacja
Opis: Program Amortyzacja służy do ewidencji środków trwałych
Prawo autorskie: MADAR Sp. z o.o.
Licencja: Komercyjna, wg ilosci stanowisk
Platforma: PC
System operacyjny: Windows XP/Vista/Windows 7
Windows Serwer 2003/2008
Jezyk programowania: Delphi
Dokumentacja: Instrukcja obsługi: krótka dołączona do płyty, pełna w formie elektronicznej
Pomoc techniczna: Forum: http://emadar.eu/forum/
Mail: madar@madar.com.pl
Tel. (32) 278-66-65
URL dema: Amo_ins.exe
Wielkosc pliku: Program instalacyjny: 6,5 MB