..:: Programy Madar:: Karty pracy

Karty pracy MADAR

zakład produkcyjny Program Karty pracy pozwala m. in. na prowadzenie narzędziowni, rejestrację godzin pracy, tworzenie planu produkcji. Program współgra z czytnikami kodów paskowych EAN-13, co pozwala na szybką identyfikację i rejestrację zarówno towarów, osób, maszyn, czynności, wielkości odpadów oraz dokumentów magazynowych. W module karty pracy można nie tylko rejestrować czas pracy pracowników, ale również rodzaj czynności jaką wykonywał i kontrahenta (zleceniodawcę).

Case study - Zakład produkcyjny Rejestracja czasu pracy - ICP1001 Producent i importer żywności

Możliwości

Karty pracy

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta oraz temat. Moduł umożliwia prowadzenie rejestracji czynności za pomocą kodów kreskowych w opcji sterownik.

W zależności od zestawienia w opcji można rejestrować:

Moduł sterownik

Moduł Strownik jest integalnym modułem produkcyjnym. Stanowi on element składowy MES: ewidencji czynności bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych. Umożliwia ewidencjonowanie przy pomocy kodów kreskowych Koncepcja moduła zakłada likwidację obsługi z klawiatury, całość odbywa się wyłącznie przy pomocy skanera kodów: identyfikacja palety, wprowadzenie rozkazu i umowny podpis pracownika. Znakomicie upraszcza to obsługę przez osoby pracujące w trudnych warunkach na hali produkcyjnej.

Produkcja

Moduł produkcja pozwala na sterowanie przepływem materiałów we wszystkich fazach procesu wytwarzania produktów. Moduł w szczególności umożliwia:
Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych. Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z podaniem daty realizacji, ilości, kontrahenta, a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego zlecenia. Plan produkcji opracowuje się uwzględniając ilość zużywanych materiałów, surowców, półproduktów, a także czynności, procesy oraz technologie wykorzystywane podczas procesu podukcji. W programie istnieje możliwość ewidencji maszyn i urządzeń produkcyjnych (gniazda produkcyjne), ilości odpadów oraz receptur.. W zależności od wykorzystanych w procesie produkcyjnym rodzajów materiałów i gniazd produkcyjnych, produktom można przypisać określoną recepturę.

Receptura przedstawia jednej strony ilość zużywanych materiałów podczas realizacji procesu produkcji. Druga część służy do opisu czynności. Opis czynności uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania. Poszczególne czynności w ramach danej receptury wykonywane są sekwencyjnie. Dla uzyskania innego rozkładu można posłużyć się recepturami zagnieżdżonymi i półwyrobami. Wtedy niektóre czynności mogą byc wykonane równolegle.

Narzędziownia

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na: Z narzędziownią jest powiązana wypożyczalnia. Zadaniem wypożyczalni jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym określeniem terminu ich zwrotu.

Informacje podstawowe o produkcie

     
 
Program: Karty pracy Madar 1.0
Opis: Program Karty pracy pozwala m. in. na prowadzenie narzędziowni, rejestrację godzin pracy, tworzenie planu produkcji.
Prawo autorskie: MADAR Sp. z o.o.
Licencja: Komercyjna, wg ilości stanowisk
Platforma: PC
System operacyjny: Windows XP/Vista/7
Windows Serwer 2003/2008
Jezyk programowania: Delphi
Dokumentacja: Instrukcja obsługi: krótka dołączona do płyty, pełna w formie elektronicznej
Pomoc techniczna: Forum: http://emadar.eu/forum/
Mail: madar@madar.com.pl
Tel. (32) 278-66-65
URL dema: Bryg_ins.exe
Wielkosc pliku: Program instalacyjny: 12 MB