..:: Programy Madar:: Madar CNC

CNC

Program Madar CNC pozwala m. in. na prowadzenie narzędziowni, rejestrację godzin pracy, tworzenie planu produkcji. Program współgra z czytnikami kodów paskowych EAN-13, co pozwala na szybką identyfikację i rejestrację zarówno towarów, osób, maszyn, czynności, wielkości odpadów oraz dokumentów magazynowych. W module karty pracy można nie tylko rejestrować czas pracy pracowników, ale również rodzaj czynności jaką wykonywał i kontrahenta (zleceniodawcę).

Produkcja Karty pracy Sterownik Rejestracja czasu pracy - ICP1001 Narzędziownia

Możliwości

Sterownik

Sterownik służy do automatycznego identyfikowania i gromadzenia danych za pomocą czytnika kodów kreskowych EAN-13. Moduł ten pozwala na identyfikację i rejestrowanie informacji m. in. o pracownikach i czynnościach jakie wykonali , maszynach, ilości odpadów, rejestracji dokumentów magazynowych i kart pracy, co jest nowatorskim rozwiązaniem. Podstawowym założeniem tego rozwiązania jest umożliwienie obsługi zadań wyłącznie za pomocą czytnika kodów paskowych oraz całkowite wyeliminowanie konieczności korzystania z klawiatury.

Wiąże się to z opracowaniem i przyjęciem w firmie odpowiednich metod kodowania dla: Czytaj więcej o kodzie paskowym EAN-13 i sterowniku - instrukcja (format *.pdf).

Karty pracy

W kartach pracy ewidencjonuje się wykonywanie czynności przez poszczególnych pracowników z podziałem na kontrahenta oraz temat. Moduł umożliwia prowadzenie rejestracji czynności za pomocą kodów kreskowych w opcji sterownik.

W zależności od zestawienia w opcji można rejestrować:

Produkcja

Moduł produkcja pozwala na sterowanie przepływem materiałów we wszystkich fazach procesu wytwarzania produktów. Moduł w szczególności umożliwia:
Plan produkcji pozwala na rozplanowanie produkcji w czasie, poprzez ustawienie kolejności zleceń produkcyjnych. Opcja pozwala na ewidencje planu produkcji z podaniem daty realizacji, ilości, kontrahenta, a także przypisanie wydawanego materiału do konkretnego zlecenia. Plan produkcji opracowuje się uwzględniając ilość zużywanych materiałów, surowców, półproduktów, a także czynności, procesy oraz technologie wykorzystywane podczas procesu produkcji. W programie istnieje możliwość ewidencji maszyn i urządzeń produkcyjnych (gniazda produkcyjne), ilości odpadów oraz receptur.. W zależności od wykorzystanych w procesie produkcyjnym rodzajów materiałów i gniazd produkcyjnych, produktom można przypisać określoną recepturę.

Receptura przedstawia jednej strony ilość zużywanych materiałów podczas realizacji procesu produkcji. Druga część służy do opisu czynności. Opis czynności uwzględnia czas potrzebny na wykonanie zadania. Poszczególne czynności w ramach danej receptury wykonywane są sekwencyjnie. Dla uzyskania innego rozkładu można posłużyć się recepturami zagnieżdżonymi i półwyrobami. Wtedy niektóre czynności mogą być wykonane równolegle.

Narzędziownia

Narzędziownia służy do ewidencjonowania, rejestrowania i rezerwowania narzędzi i maszyn. Pozwala skutecznie zarządzać narzędziami w firmie. Moduł pozwala m.in. na: Z narzędziownią jest powiązana wypożyczalnia. Zadaniem wypożyczalni jest ewidencjonowanie wypożyczanych narzędzi z ewentualnym określeniem terminu ich zwrotu.
  Dowiedź się więcej:

Sterownik Tworzenie receptur