..:: Programy Madar :: e-Deklaracje

Deklaracja zgodności

Dokument jest potwierdzeniem, że program e-Deklaracje został napisany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o podpisie elektronicznym oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi e-deklaracji.

Jak wystawić e-deklarację? Elektroniczny PIT, CIT i VAT Książka Przychodów i Rozchodów
program do wystawiania i podpisywania e-deklarcje