To jest niaktualna wersja strony
- aktualne informacje o najnowszej wersji programu KPR Madar 4.0 znajdują się TUTAJ!!!!

Kpr Madar 4.0
- desktop

program księgowy
Program pracujący w systemie Windows XP/Vista/7.
Służy do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz rozliczania podatku VAT.

KPR Madar pozwala ponadto na fakturowanie, prowadzenie ewidencji i przebiegu pojazdów, rozliczanie należności i zobowiązań, wystawianie not odsetkowych.

Dostępny również w wersji portalowej: invoicer.pl.

Księgowanie
przez internet

Bez instalacjibezpłatnie można wystawiać faktury, prowadzić ksiegowość czy rozliczać magazyny.

Portal invoicer.pl
Sprawdź portal: invoicer.pl
fakturowanie i księgowość online

Wystarczy założyć konto i mieć dostęp do internetu, by wszystkie dane i dokumenty były dostępne każdego dnia i o każdej porze, niezależnie od miejsca pobytu.

Możliwości programu KPR Madar

Fakturowanie

Moduł służy wyłącznie do fakturowania usług bądź towarów bez rozliczania stanów magazynowych - w oparciu o katalog towarów. Podstawowe cechy tego modułu to:
 • możliwość ręcznego wpisywania treści oraz na podstawie katalogu towarów,
 • automatyczne przeniesienie do rejestrów VAT,
 • współpraca z modułem faktur cyklicznych.
Istotną funkcją jest możliwość wystawiania faktur w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim.
Oprócz standardowych faktur istnieje możliwość wystawiania innych dokumentów, w szczególności związanych z obrotem zagranicznym oraz dokumentów wewnętrznych:
 • faktur wewnętrznych,
 • faktur eksportowych,
 • faktur WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
 • faktur wewnętrznych WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),
 • korekt, not korygujących,
 • WZ, faktur wewnętrznych.
program e-Deklaracje Madar Polecamy również bezpłatny program Invoicer Madar 4.0.

"Ciekawe" fakturowanie na blogu:
- Faktura RR
- Faktura VAT marża
- Duplikat faktury VAT
- Faktura zaliczkowa i końcowa

Rejestry VAT

Do wprowadzania dokumentów i rozliczenia podatku VAT służą rejestry VAT. Wszystkie dokumenty, które mają wpływ na podatek VAT powinny zostać tu wprowadzone - w odpowiednim rejestrze (zakupu, sprzedaży, korekt, noty korygujące itp.). Na tej podstawie można utworzyć wydruki rejestrów VAT oraz wypełnić deklarację VAT-7.
W tej opcji wprowadza się również inne dokumenty księgowe - delegacje, przeksięgowania, potwierdzenia - są one bowiem głównym, obok kasy i banku, źródłem zapisów w księgach pomocniczych. W najbardziej rozbudowanych przypadkach rejestry służą jednocześnie do:
 • rozliczenia podatku VAT, wydruku rejestrów,
 • rozliczenia należności i zobowiązań,
 • księgowania w KPR.

Księgowość uproszczona

 • Książka Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencja ryczałtowa (ryczałt ewidencjonowany),
 • Ewidencję przebiegu pojazdów.

Płatności

Program księgowy obsługuje również rozliczenia płatności. Można prowadzić następujące operacje związane z płatnościami:
 • raporty kasowe i bankowe,
 • noty odsetkowe, korygujące,
 • ewidencja należności i zobowiązań,
 • druki przelewów.

e-Deklaracje

W programie możliwa jest ewidencja i wydruk najbardziej popularnych i najczęściej używanych deklaracji:
 • PIT-11,,
 • NIP-1, VAT-7, VAT-UE,
Deklaracje te są drukowane w formie formularzy, identycznych z oryginalnymi. Niektóre mogą być wysyłane w postaci elektronicznej.
 1. Automatyczne wypełnianie deklaracji na podstawie wprowadzonych danych do programu - rejestrów VAT, umów-zleceń, książki przychodów i rozchodów.
 2. Drukowanie poleceń przelewów do urzędu skarbowego.
 3. Kontrola złożenia deklaracji i zapłaty podatku.
 4. Wydruki deklaracji archiwalnych za lata 2003-2006:
     PIT-5, VAT-7, PIT-11, PIT-4, PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-28.
 5. Możliwość wysyłania e-deklaracji: VAT-7, VAT-7k, VAT-7D, PIT-11 i PCC-2.
 6. Drukowanie poleceń przelewów do urzędu skarbowego.
program e-Deklaracje Madar Polecamy również bezpłatny program e-Deklaracje Madar.

Dzięki programowi zaoszczędzamy czas - na wprowadzaniu danych, wyszukiwaniu deklaracji, korektach i zestawieniach.

Przeczytaj na blogu:

Ewidencja i amortyzacja środków trwałych

Ewidencje według grup W programie możliwe jest tworzenie grup środków trwałych wg Nowej Klasyfikacji Środków Trwałych, tworzenie ewidencji majątku trwałego w podziale na:
 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • środki niskocenne (wyposażenie),
 • inne dowolne klasyfikacje.
Amortyzacja Istnieje możliwość:
 • zastosowania różnych metod amortyzacji, a zwłaszcza liniowej i degresywnej,
 • naliczania amortyzacji w aspekcie podatkowym i bilansowym,
 • generowanie i uaktualnianie planu amortyzacji środków trwałych.
Kartoteki środków trwałych W programie możliwe jest prowadzenie kartoteki środków trwałych (amortyzacji bieżącej (za dany okres) oraz narastająco), jak również środków zlikwidowanych. Możliwa jest ewidencja:
 • osób odpowiedzialnych materialnie za środek trwały,
 • lokalizacji terytorialnych i komórek organizacyjnych użytkownika,
 • przyporządkowania zleceń, MPK lub rodzaju robót - również wg wskaźnika procentowego,
 • inwentaryzacja majątku trwałego.

Wynagrodzenia

W programie można ewidencjonować wszelkie umowy-zlecenia, o dzieło itp. wystawiane w firmie. Jeżeli umowa podlega ubezpieczeniom ZUS kwoty te są transmitowane do Programu Płatnika w taki sam sposób, jak w przypadku płac. Jednocześnie można tutaj wprowadzać dane o składkach pracodawcy czy też danych o przychodach z najmu - informacji potrzebnych do prawidłowego wystawienia deklaracji PIT-5.
Opcja ta służy również do rejestracji innych wynagrodzeń bądź przychodów, takich jak:
 • zasiłków wypłacanych przez ZUS (dla firm, które nich nie wypłacają),
 • składek ZUS dla pracodawców oraz osób współpracujących,
 • indywidualna lista płac.
program Personel Madar Dla bardziej wymagających firm polecamy program Personel Madar.
Rejestracja danych osobowych, umów, ewidencja czasu pracy w module kadry. Listy płac, umowy zlecenia, karty pracy - w płacach.

Informacje podstawowe o produkcie

     
 
Program: KPR MADAR 4.0 / KPR Mobile 1.0
Opis: Program pozwala na prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, zawiera rejestry VAT, umożliwia rozliczenie należności i zobowiązań.

Dodany moduł deklaracji i amortyzacji środków trwałych.
Istnieje możliwość obsługi programu przez przeglądarkę - wersja portalowa invoicer.pl.
Prawo autorskie: MADAR Sp. z o.o.
Licencja: Komercyjna, wg ilosci stanowisk
Platforma: PC
System operacyjny: Windows XP/Vista/7
Windows Serwer 2003/2008
Jezyk programowania: Delphi
Dokumentacja: Instrukcja obsługi: krótka dołączona do płyty, pełna w formie elektronicznej
Pomoc techniczna: Forum: Wsparcie dla KPR Madar
Mail: madar@madar.com.pl
Tel. (32) 278-66-65
URL dema: Kpr_ins.exe
Wielkosc pliku: Program instalacyjny: 4.6 MB
Wielkosc programu po instalacji: 10.3 MB
 
     

Zarządzaj firmą on-line

Bezpłatnie w chmurze

Portale, na których bez instalacjibezpłatnie można wystawiać faktury, prowadzić ksiegowość czy rozliczać magazyny:


Jak wygląda program

Rejestry VAT KPR rejestry VAT Amortyzacja KPR amortyzacja Lista pozycji w Księdze Przychodów i Rozchodów KPR Fakturowanie KPR - faktura VAT Deklaracje KPR - deklaracje Płatności KPR - płatności

Tematy powiązane

 1. Praca zdalna w KPR Mobile
 2. Obsługa magazynu przez przeglądarkę
 3. Jak podpiąć własne logo na fakturze   Post na FORUM
 4. Jak dodać własne logo do faktury   Lekcja
 5. Wystawianie faktur cyklicznych   Lekcja