.:: Zdalna praca :. Synchronizacja danych :. Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa (web based) : emadar.pl

Synchronizacja danych

W przypadku pracy poza siedzibą firmy, bez możliwości zdalnego dostępu do serwera, dane mogą być wprowadzanie do:
 • program web based MADAR 7, zainstalowanego w lokalnej sieci (w oddziale, sklepie) lub
 • bazy na innym serwerze poprzez aplikację pracującą w przeglądarce www.
Następnym krokiem jest przekazanie ich do centrali.

Wymiana dokumentów EDI

Elektroniczna wymiana dokumentów jest szczególnie przydatna przy obsłudze przedsiębiorstwa, posiadającego oddziały. Dokumenty wystawiane w oddziałach (przesunięcia, faktury, wz itp.) mogą być przesyłane z programu MADAR na serwer internetowy, a następnie wczytywane w centrali lub innym oddziale. Wysyłanie i wczytywanie odbywa się z poziomu programu, bez potrzeby uruchamianie zewnętrznych programów.

Przesyłanie katalogów, archiwów

Ta możliwość jest szczególnie istotne przy pracy rozproszonej. Najczęściej przekazywany jest:
 • katalog towarów - w przypadku, gdy tworzony jest centralnie,
 • aktualne stany magazynowe,
 • archiwizacje - szczególnie do księgowości, na koniec okresu rozliczeniowego.
Program MADAR potrafi automatycznie umieścić żądane pliki na serwerze www i następnie je wczytać w odpowiednie miejsce w programie. Operacje te są włączane za pomocą komend umieszczanych w danych systemu.
aplikacja web based

Bezpieczeństwo

Tworząc dla Państwa aplikację eMadar.pl zadbaliśmy o bezpieczeństwo przesyłanych i umieszczanych tam danych, stosując zabezpieczenia techniczne i systemowe:
 • użytkownikom nadawane są unikalne hasła dostępu do danych oraz komunikacji pomiędzy programami,
 • zastosowano szyfowaną transmisję SSL,
 • dane umieszczane na serwerze nie są kompletne, tzn. nie dają możliwości przejęcia pełnych informacji na temat przedsiębiorstwa,
 • dane zawarte w systemie Madar zostały rozdzielone od danych prezentowanych przez aplikację eMadar, pozwala to na "zamknięcie" systemu Madar 7 przed niepowołanym i zdalnym dostępem.

Jak rozpocząć

 1. Zarejestrować się - każdy, kto posiada legalne i aktualne oprogramowanie Madar (zakupione bądź aktualizowanych w 2006 roku) może zarejestrować się, i po podpisaniu umowy, korzystać z oferowanego rozwiązania.
  Szczegółowe informacje w serwisie www.emadar.pl.
 2. Poczekać na hasła dostępu - Po otrzymaniu zgłoszenia zostaną nadane i odesłane loginy i hasła dostępu. Zostanie również przesłany sposób konfiguracji programów i przeglądarki.
 3. Użytkowanie serwisu w pierwszym roku jest bezpłatne.

 4. Przetestuj zanim się zarejestrujesz.

  Wchodząc na stronę www.emadar.pl należy wprowadzić w polu "domena" nazwę demo, a następnie w okienku login i hasło - demo : demo. Można w ten sposób zobczyć prezentację danych dla klientów na Internecie.
  Kolejną możliwością jest ściągnięcie danych demonstracyjnych - zostały do nich wprowadzone przykładowe informacje oraz wymagane ustawienia, pozwalające na współpracę Madar -> eMadar.

Zobacz też:

      zamówienia z internetu       FreeNX       MadarMobile