Zmiany
VAT 2013

Strona poświęcona wdrażanym zmianom
 • VAT
 • fakturowanie
 • korekta kosztów

Sledź na bieżąco informacje na blogu: invoicer.blogspot.com

Zobacz inne strony:

Zmiany w przepisach 2013


Zmiany w programach MADAR w związku rozliczaniu VAT w roku 2013 i korekcie kosztów

W związku z wejściem 01.01.2013 nowych przepisów dotyczących fakturowania informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w programach.

31.12.2012

Portale

invoicer.pl   HTC mobile
madar.mobi   HTC mobile
Madar 7 "w chmurze"   HTC mobile

Wersje programów - koniecze ściągnięcie aktualizacji

Madar 7 ERP desktop
Madar 7 ERP mobile
Invoicer 4.0 desktop
Invoicer 4.0 Mobile
KPR 4.0 desktop
Magazyn 4.0 desktop

Dokonane zmiany w programach dotyczące fakturowania

 1. Zamieniono obecnie obowiązującą "datę sprzedaży" na "datę dostawy towarów / wykonania usługi"
 2. Zmiana oznaczeń na fakturach:
  • mali podatnicy rozliczający się metodą kasową będą zobowiązani do zamieszczania w treści wystawianych faktur oznaczenia "metoda kasowa" w miejsce dotychczasowej "Faktura VAT-MP";
  • podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy o podatku od towarów usług zobowiązani są do zamieszczania w miejsce dotychczasowej "Faktura VAT-marża", poniższych oznaczeń, odpowiednio:

   procedura marży dla biur podróży

   procedura marży - towaru używane

   procedura marży - dzieła sztuki

   procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki

  • W przypadku dostawy towarów, dla których obowiązanym do rozliczenie podatku od towarów i usług jest odbiorca towaru lub usługi, w treści wystawianej faktury należy umieścić oznaczenie "odwrotne obciążenie".
  • Nabywcy towarów lub usług wystawiający faktury w imieniu dostawcy będą zobowiązani do umieszczenia w treści faktury oznaczenia "samofakturowanie".

Wprowadzające zmiany akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2012 r. poz. 1428)
 • rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz.U. 2012 poz. 1451)
 • Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 1278)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 poz. 1342) - tzw. ustawa deregulacyjna

Zarządzaj firmą on-line

Bezpłatnie w chmurze

Portale, na których bez instalacjibezpłatnie można wystawiać faktury, prowadzić ksiegowość czy rozliczać magazyny: