Programy .: Zasady wdrożenia programów :.

Na skróty:   zmiany na życzenie   |  nadzór autorski  |  zdalna pomoc

Zasady wdrażania programów Madar

Po zakupie prostych programów, takich jak do wystawiania deklaracji czy ewidencji poczty wchodzącej i wychodzącej, wystarczy zazwyczaj kilka godzin i przeczytanie instrukcji, by rozpocząć pracę.
Im bardziej zaawansowane i rozbudowane jest oprogramowanie do zarządzania firmą, tym większe nakłady trzeba ponieść na jego wdrożenie. Już programy magazynowe, ze względu na różny sposób ewidencji i rozliczania towarów i materiałów, wymagają odpowiedniej konfiguracji i krótkiego przeszkolenia.
Niewielkie koszty poniesione na adaptację programu do własnych potrzeb mogą skutkować znaczącym zwiększeniem efektywności pracy.
Wdrożenie systemu do zarządzania firmą wiąże się z poniesieniem nakładów na instalację i konfigurację, szkolenie pracowników, integrację z innym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie - a w późniejszym czasie na pielęgnację i rozwój systemu.

Klienci zakupujący oprogramowanie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie wdrożeniowe, rozliczane według stawki godzinowej, bądź w ramach podpisanej umowy nadzoru autorskiego.
 • Już na poziomie analizy organizacji pracy oraz aktualnego stanu stosowanych technologii i zaawansowania dotychczasowych systemów, jak również oczekiwań - w szczególności tam, gdzie problemy były do tej pory słabo rozwiązane - przedstawiamy możliwe rozwiązań, wraz z ich zaletami i wadami.
 • Celem współpracy jest uzyskanie założonej funkcjonalności systemu. W kolejnych krokach należy ustalić: osoby odpowiedzialne, harmonogram oraz przystąpić do realizacji Najlepszą metodą jest wprowadzanie zmian kolejno, "małymi kroczkami". Wybierany jest jeden problem do rozwiązania, kierując się następującymi przesłankami: krótki termin realizacji, natychmiastowe efekty (chociaż minimalne), niewątpliwa potrzeba
 • Wraz z rozwojem organizacji zmieniają się również oczekiwania wobec systemu informatycznego. Zapewniamy rozwój oprogramowania, spełniający nowe potrzeby klientów.

Pomoc techniczna

Wsparcie w okresie 12 miesięcy po zakupie

W okresie 12 miesięcy po zakupie istnieje możliwość bezpłatnego wsparcie w okresie gwarancyjnym, pozwalające na:
 • korzystanie z dołączonej w postaci elektronicznej instrukcja obsługi,
 • dostęp do serwisu zdalnego,
 • uzyskanie pomocy technicznej - telefonicznej bądź poprzez e-mail, dotyczące:
  • instalacji oprogramowania, współpracy z systemami operacyjnymi i urządzeniami zewnętrznymi,
  • merytoryki działania programu, jego funkcjonalności i konfiguracji.
 • dostęp do aktualnych wersji programu, uwzględniających zmiany przepisów prawa oraz nowe funkcje i moduły, zgodnie z z rozwojem programów.
W kolejnych latach istnieje możliwość wykupu aktualizacji, na następne 12 miesięcy po preferencyjnym cenach.

Zdalna pomoc

W każdy program wbudowany jest moduł
zdalnego dostępu poprzez VNC (ang.Virtual Network Computing). Dzięki temu narzędziu problem, którego nie można rozwiązać drogą telefoniczną - ponieważ wymaga sprawdzenia i ingerencji w bazie danych - może zostać rozwiązany zdalnie, bez konieczności wizyty w siedzibie klienta.
Technicznie moduł pozwala na udostępnienie przez klienta zasobów jednemu z komputerów firmy Madar, tak, aby specjalista "widział" pulpit klienta i w razie potrzeby mógł wykonać operacje serwisowe.
Bezpłatnie usługa ta dostępna jest tylko dla klientów z podpisaną umową nadzoru autorskiego.

Szkolenia

W większych firmach konieczne jest zaplanowanie cykliczne spotkań roboczych. Ich przeprowadzenie pomoże w:
 • identyfikacji najbardziej pilnych problemów,
 • wspólnym rozwiązywaniu problemów trudnych,
 • efektywniejszej komunikacji pomiędzy pracownikami firmy,
 • ujednoliceniu obsługi programu,
 • zapoznanie się z nowymi funkcjami programu.

Zmiany "na życzenie"

Oferowane oprogramowanie, w szczególności Madar 7, jest rozbudowane i realizuje większość wymagań klientów sektora MSP.
Wiele z funkcji, które wydają się niedostępne, są zawarte w programie i wymagają jedynie włączenie poprzez odpowiednią konfigurację.
Ustawienia konfiguracyjne można uzyskać w ramach standardowego telefonicznego bądź internetowego wsparcia.
Niektóre jednak wymagania są na tyle specyficzne, że konieczne jest wprowadzenie modyfikacji do programu. Jako producent oprogramowania wykonujemy modyfikacje programów, zgodnie z potrzebami klientów.
Zmiany te wyceniane są według stawki godzinowej bądź są zapewniane umowami nadzoru autorskiego.

Sposoby rozliczeń

Wdrożenie programów w większości odbywa się w siedzibie klienta. Przyjazd specjalistów następuje po uprzednim ustaleniu terminu spotkania.
 1. Rozliczanie godzinowe. Wdrożenie oraz szkolenia liczone są według stawki godzinowej.
 2. Umowa nadzoru autorskiego. Proponujemy podpisanie umowy nadzoru autorskiego, obejmującej opiekę serwisową, powdrożeniową, konsultacje i szkolenia oraz modyfikacje programów w ciągu trwania umowy, w zakresie zależnym od potrzeb klienta.

Umowa nadzoru autorskiego

Proponujemy naszym klientom podpisanie umowy nadzoru autorskiego, obejmującej opiekę serwisową, powdrożeniową, konsultacje i szkolenia oraz modyfikacje programów w ciągu trwania umowy, w zakresie zależnym od potrzeb klienta.
Ta forma współpracy zapewnia:
 1. Stały i znany budżet na oprogramowanie Madar 7.
 2. Pewność wsparcia.
 3. Ciągły rozwój programu.
W ramach zryczałtowanej miesięcznej opłaty klientom przysługuje w szczególności:
 • bezpłatne wizyty u klienta, obejmujące prace wdrożeniowe (instalacje, konfiguracje), szkolenia, pielęgnację i rozwój,
 • dostęp do aktualnych wersji programu,
 • możliwość wprowadzenia zmian na życzenie,
 • dostęp do bezpłatnej pomocy technicznej,
 • bezpłatnej pomocy zdalnej.
W czasie trwania umowy oraz w okresie 12 miesięcy po jej rozwiązaniu udzielana jest gwarancja oraz bezpłatne wsparcie telefoniczne i internetowe.

Jak porównać oprogramowanie?

Wśród oprogramowania wspierającego działalność w firmie można znaleźć na rynku wiele rozwiązań. Niektóre dotyczą jedynie wybranej dziedziny np. wystawiania deklaracji. Niektóre oferowane są jako zintegrowane systemy do zarządzania, obejmując swoją funkcjonalnością większość procesów w firmie.
Ważnym kryterium wyboru oprogramowania jest dopasowanie go do wielkości przedsiębiorstwa i oczekiwań funkcjonalnych. Niebagatelne znaczenie mają też koszty, jakich poniesienia można spodziewać się przy wyborze konkretnego rozwiązania. Ponadto należy liczyć się z dodatkowymi obciążeniami z tytułu wdrożenia oraz późniejszej opieki serwisowej.
W porównaniu ofert poszczególnych dostawców mogą pomóc poniższe sugestie.
 1. Sprawdzić zgodność funkcjonalności oprogramowania z priorytetowymi wymaganiami firmy.
 2. Oszacować koszty licencji oraz dodatkowe koszty, jakie należy ponieść na infrastrukturę sprzętową.
 3. Jak wygląda i jakie są koszty wdrożenia i opieki serwisowej? Należy sprawdzić, jakim doświadczeniem we wdrażaniu mogą pochwalić się dostawcy systemu i jak będzie wyglądała współpraca po wdrożeniu - opieka serwisowa, wsparcie techniczne.
 4. Jakie są i będą w przyszłości możliwości rozwoju oprogramowania? Czy funkcjonalność oprogramowania i plany rozwoju są zgodne z całościową wizją przedsiębiorstwa.