..:: Aplikacje mobilne ::.. Księgowanie on-line

Zdalna praca w księgowości

sprzedaż online Oferowana w programie Madar Mobile funkcjonalność pozwala na prowadzenie zdalnych rozliczeń księgowych i finansowych, zarówno przez własne służby zatrudnione w przedsiębiorstwie, jak i biuro rachunkowe.

Internetowe biuro rachunkowe Obsługa magazynu przez przeglądarkę Praca zdalna Przetestuj demo MadarMobile
Wprowadzanie dokumentów do Książki Przychodów przez przeglądarkę

Wprowadzanie do rejestrów przez przeglądarkę


Prowadzenie raportu kasowego przez przeglądarkę

Wykorzystanie Madar Mobile w pracy w księgowości jest możliwe w szczególności w zakresie:
  1. Prowadzenia ewidencji oraz rozliczania podatku VAT (rejestry VAT, deklaracja VAT-7).
  2. Wprowadzania Poleceń Księgowania w księgach handlowych, sporządzanie zestawień obrotów i sald, kart kontowych, rachunku wyników i bilansu.
  3. Rejestracji dokumentów w Książce Przychodów i Rozchodów, sporządzania deklaracji do rozliczenia podatku.
  4. Prowadzenia raportów kasowych, bankowych - w tym również kontrola należności i zobowiązań.
  5. Prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz sporządzania tabel amortyzacyjnych.
  6. Wystawiania faktur sprzedaży, faktur wewnętrznych, dowodów księgowych, not.

Zasady działania

  1. Licencja zezwala na korzystanie z Madar Mobile równocześnie z programem Madar 7.
  2. Wersja demonstracyjna on-line Madar 7 Mobile obrazuje działanie programu. Jako użytkownik należy wpisać demo.
  3. Instalacja serwera Madar Mobile pozwala na zdalną pracę z każdego komputerze przez przeglądarkę. Aplikacja wykorzystuje standardowe protokoły, dzięki czemu współpracować może większość urządzeń obsługujących html.

Rejestry VAT przez www

Istnieje możliwość wprowadzania dokumentów do rejestrów VAT on-line przy pomocy komórki, laptopa lub innego urządzenia mobilnego, gdzie dane bezpośrednio są zapisywane w programie Madar.
Okienko, które zgłasza się po podaniu odpowiedniego adresu strony, przypomina ekran do wprowadzania rejestrów w programie Madar 7 - możliwy jest wybór rejestru, kontrahenta, wprowadzenie kwot netto i VAT a także dekretacja.

UWAGA! Proponowane rozwiązanie pozwala na pracę on-line z dowolnego miejsca i poprzez różne urządzenia, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Raport kasowy przez przeglądarkę

W każdym miejscu, w którym dostępna jest przeglądarka możliwe jest tworzenie raportu kasowego korzystając bezpośrednio z bazy danych tworzonych w programie Madar na serwerze w firmie.
Wystawiony dokument jest zapisywany w bazie programu i natychmiast widoczny w danych w firmie. Nie jest więc konieczne dodatkowe importowanie faktur.

Fakturowanie poprzez stronę www

W każdym miejscu, w którym dostępna jest przeglądarka możliwe jest wystawianie faktury VAT korzystając bezpośrednio z bazy danych tworzonych w programie Madar na serwerze w firmie.
Wystawiony dokument jest zapisywany w bazie programu i natychmiast widoczny w danych w firmie. Nie jest więc konieczne dodatkowe importowanie faktur.