..:: Madar 7 ::.. Moduł handlowy

Moduł Handlowy

zakład produkcyjny Podstawą modułu wspierającego dział handlowy jest szybki dostęp do informacji, pochodzących również z innych działów firmy. W programie Madar 7 nie został wydzielony specjalny moduł handlowy -- jest on ściśle związany z modułem magazynowym. W sysyemie można jednak wyróżnić szereg funkcji wspierających planowanie i prowadzenie skutecznej polityki sprzedaży.

Madar Mobile Opis innych programów Galeria stosowanych rozwiązań
baza towarów

Możliwości bazy towarów


Czy wiesz, że ...

Zintegrowany system informatyczny to:

 • Najbardziej merytorycznie i technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach.
 • Optymalizuje procesy zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie gotowych narzędzi.
 • Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, urzędami skarbowymi).
[źródło: Wikipedia]


Baza kontrahentów

Moduł handlowy jest ściśle związany ze sprzedażą i kupnem towarów i usług. Istotną rolę pełni tu rozbudowana baza kontrahentów, która umożliwia ustawianie indywidualnie dla każdego kontrahenta:

Baza towarów

Baza towarów pozwala m.in. na:

Efektywne wystawianie dokumentów

jest szczególnie ważne przy obsłudze sprzedaży. Możliwość wystawiania dokumentów na bazie innych, rezerwacji, wydruków w obcych językach - to tylko niektóre z możliwości programu wspierającego dział handlowy. W systemie możliwe jest:
 • wystawianie faktur ProForma,
 • obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień),
 • wystawianie i wydruki faktur sprzedaży, korekt faktur, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR - również w języku angielskim, niemieckim i francuskim,
 • projektowanie wyglądu dokumentów (faktur, dokumentów wewnętrznych),
 • obsługa sprzedaży usług,
 • możliwość wystawiania i rozliczania dokumentów w dewizach i złotówkach, wg bieżącego kursu przeliczeniowego złotego (podpowiedzi kursu),
 • możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji na dokumencie sprzedaży,
 • możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu,
 • podgląd stanów magazynowych z wielu oddziałów firmy,
 • możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień),
 • możliwość wystawienia i drukowania faktur zbiorczych - na podstawie WZ lub dowodów dostaw,
 • możliwość odłożenia dokumentu do bufora (zasobnika) przed jego wystawieniem.

Zamówienia

wspomagają z jednej strony proces obsługi klienta poprzez wystawianie, prowadzenie ewidencji oraz kontrolę realizacji zamówień od odbiorców, w których można rejestrować: Z drugiej strony moduł umożliwia planowanie i rozliczanie zakupu materiałów i towarów, poprzez wygenerowanie zapotrzebowania, planowania produkcji, generację zamówień do dostawców. Program obsługuje również zamówienia importowe i eksportowe.
W programie przyjęto następujące zasady:
 1. Zamówienia poprzedzają transakcje rejestrowane w systemie magazynowym, dotyczące przeprowadzonych operacji: przyjęcie PZ, wystawienie WZ, faktury itp. Na ich podstawie te transakcje mogą być następnie generowane.
 2. Zamówienia nie mają wpływu na stan magazynowy. Są natomiast widoczne przy analizach, prognozach, tworzeniu zapotrzebowania, dokonywania sprzedaży.
 3. Zamówienia można rejestrować ręcznie, wczytywać z plików (xml, e-mail, przez http z emadar.pl) jak również przygotowywać na podstawie innych wskaźników i informacji: rotacji, prognoz, stanów minimalnych, zamówień od odbiorców itp.
 4. Możliwe jest tworzenie i wydruk innych dokumentów na bazie zamówień: dowodów dostawy, faktury pro forma, oferty cenowej lub zapytania.
 5. Możliwy jest transfer zamówień pomiędzy oddziałami.

Zestawienia i raporty

są ważnym narzędziem w dziale handlowym, program oferuje również bogaty ich zestaw, zarówno magazynowych jak i handlowych:

Współpraca z innymi modułami

w firmie, w szczególności obsługą kasy i banku oraz księgowości, umożliwia:

Współpraca z innymi programami

jest możliwa dzięki funkcjom eksportu i importu danych, umożliwiając:

strona główna