..::Madar 7 :. Moduł kadry i płace

Moduł Kadrowo - płacowy

Kiosk pracowniczy - każdy pracownik może mieć dostęp do swoich danych dotyczących zatrudnienia, przebiegu pracy, otrzymanych wynagrodzeń, stażu pracy, nieobecności oraz planowanych urlopów dzięki specjalnej opcji kiosk pracowniczy. Podając swój pesel jako login oraz specjalny kod każdy pracownik, niezależnie od uprawnień w programie, może w każdej chwili i w bardzo prosty sposób, sprawdzić swoje dane.
Opcja dostępna również poprzez przeglądarkę internetową.

Dokumenty księgowe wystawiane w programie Galeria stosowanych rozwiązań Ustawy i rozporządzenia Pobierz demo

Kiosk pracowniczy

Ideą jest umożliwienie pracownikom samodzielnego sprawdzania danych kadrowo - płacowych zarejestrowanych w programach MADAR. Oznacza to, że bez udziału innych osób, każdy zatrudniony pracownik może uzyskać informacje na swój temat.
Konieczna jest jedynie znajomość swojego numeru PESEL oraz uzyskanie kodu dostępu - co zapobiega możliwości uzyskania tego typu informacji przez osoby trzecie.

Co znajdziemy w kiosku pracowniczym?

Podstawowymi informacjami dostępnymi w kiosku pracowniczym są:

Moduł Kadry

Możliwości

Moduł KADRY służy do rejestracji i analizy danych o pracownikach, zawartych umowach, nieobecnościach w pracy.
Umożliwia m. in. :

Baza pracowników

Kartoteka pracowników w połączeniu z bazą umów, kwestionariuszy i zgłoszeń pozwala na przechowywanie informacji o pracowniku, członkach rodziny, przebiegu zatrudnienia itp. Kartoteka pracowników zawiera m. in. :

Plan pracy

Moduł kadry umożliwia też planowanie i rejestrację czasu pracy. Istnieje możliwość zdefiniowania indywidualnych oraz grupowych harmonogramów pracy dla pracowników pracujących w różnych systemach (ciągły, brygadowy) lub na różnych zmianach (np. druga zmiana, zmiana nocna).

W połączeniu z opcją rejestracja czasu pracy program pozwala na ewidencję pracy w niedziele i święta, w godzinach nocnych czy popołudniowych, umożliwia rozliczenie godzin nadliczbowych.

Moduł Płace

Możliwości

Moduł płace obsługuje wszelkie zagadnienia związane z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń pracownikom, zarówno zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i innych umowów np. umowy zlecenie czy o dzieło.

Na podstawie wprowadzonych danych kadrowych, oraz dowolnie zdefiniowanych składnikach wynagrodzenia możliwe jest szybkie wyliczenie wartości wynagrodzenia, wysokości składek do ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy.

Program umożliwa obsługę różnych systemów płacowych dzięki tworzonym schematom obliczania płac dla poszczególnych typów list. Dzięki temu można zdefiniowac schematy osobno dla pracowników fizycznych, umysłowych, młodocianych itp.

Ponadto moduł umożliwa: Księgowanie listy płac: Przykładowe składniki płacowe
składnikrubrykawzór obliczania
ekwiwalent za pranie1$57=$1
świadczenie z ZFSS2$57=$1
zajęcia komornicze3$58=$3
wynagrodzenie akordowe4$50=$4
dodatek nocny59
wczasy pod gruszą60

Program współpracuje również z bankowością elektroniczną, generując zbiory wczytywane następnie do programów obsługi banku. Obsługiwane formaty to Home cache, multicache, BusinessNet, videotel, elixir. Umożliwia obsługę systemu przelewów masowych SIMP.

e-Deklaracje      Nowość

RCP - Rejestracja Czasu Pracy

Ma za zadanie stworzenie listy obecności, z której dane są wpisywane następnie do modułów kadry oraz płace. Ewidencja możliwa jest na dwa sposoby: RCP możliwia tworzenie raportów czasu pracy, spóźnień i list obecności.

Elektroniczna ewidencja czasu pracy wykorzystuje czytniki bezstykowych transponderowych kart identyfikacyjnych. Każdy pracownik otrzymuje unikalną kartę, na której może być umieszczone logo firmy, imię i nazwisko pracownika stanowiska, zdjęcie, co dodatkowo pozwala na identyfikację pracownika bez konieczności użycia czytnika.

Podstawa prawna