..:: O firmie :: Zabrze kiedyś ::..

Zabrze

"We wsi Zabrze, przynależnej panu von Wielczek, znajduje się pański folwark,
katolicki kościół, szkoła i dwa młyny. Zamieszkuje 34 rolników (kmieci),
6 zagrodników, 34 komorników i 305 innych mieszkańców"

F.A. Ziemmermann Brzeg, 1783 r.Zabrze kiedyś Obszar i położenie Zabrze dzisiaj Warto zobaczyć Znani Zabrzanie

Krótka historia miasta

Początki Zabrza

Pierwsza osada na obszarze na terenie Zabrza założona została w początkach XIII wieku. Otrzymała nazwę Biskupice, ponieważ była własnością biskupa wrocławskiego. Pierwszy dokument wspominający o Biskupicach, pochodzi z 1243 roku. Jest to przywilej, nadany tej osadzie przez księcia opolskiego Mieszka II, który zwalniał osadę od pracy na rzecz dworu książęcego. Miejscowość była wówczas wsią o charakterze rolniczym, porośniętą w części lasami. Kanclerz Welczek (od 1675 r.) i jego następcy przyczynili się do wzrostu znaczenia miejscowości - powstają tu browar, młyny wodne i tartaki.

Rozwój przemysłu

Początki rozwoju przemysłu na obszarze dzisiejszego Zabrza przypadają na wiek XVIII. W 1725 pojawia się nazwa osady - Kuźnicy Zabrzańskiej świadcząca o uprawianiu przetwórstwa metalu. Za założyciela przemysłu na tej ziemi należy uważać Jerzego Welczka (Wilczka). Przełomowym momentem w historii Zabrza jest odkrycie przez Salomona Izaaka z Brabancji pokładów węgla kamiennego (1790 r. na pograniczu dzielnic Zaborze i Pawłowa) Zaowocowało to powstaniem kopalń (1790 r. - "Królowa Luiza"). Innymi ważnymi wydarzeniami mającymi wpływ na przemysłowy rozwój Zabrza są: budowa drogi łączącej tereny ówczesnego Chorzowa z Gliwicami (Kronprinzstrasse), powstanie nieistniejącego obecnie Kanału Kłodnickiego z Zabrza do Koźla (1792-1822), który służył spławianiu m.in. węgla i cynku (był połączony z Główną Kluczową oraz linii kolejowej z Opola do Świętochłowic)

Początek XX wieku

Pierwsza wojna światowa (1914-1918), jakkolwiek bezpośrednio swymi działaniami nie dotknęła Zabrza, poczyniła duże straty wśród męskiej populacji mieszkańców, poległych na frontach wojny. Przyczyniła się ona do radykalizacji społeczeństwa oraz wzrostu postaw nacjonalistycznych, co szczególnie uwidoczniło się w latach 1919-1921. W 1919 r. na terenie Zabrza mają miejsce walki I Powstania śląskiego. Po plebiscycie narodowym (20 marca 1921 r.) tereny dzisiejszego miasta Zabrze znalazły się w większości w Republice Weimarskiej, ale niektóre z dzisiejszych dzielnic włączono do Polski. Dochodzi do kolejnych walk - m.in. o kopalnię "Zabrze".


Nadanie praw miejskich

Przed uzyskaniem praw miejskich Zabrze było jedną z największych wsi w Europie. Od 1 października 1922 roku gmina otrzymała prawa miejskie. 1 stycznia 1927 roku miasto powiększono o sąsiednie gminy: Biskupice, Maciejów i Zaborze. 24 lata później nastąpiła kolejna reforma administracyjna. Dziś miasto zajmuje obszar 80 km2 i liczy ok. 190 000 mieszkańców.