Rozwiązania zdalne >> MadarWWW

Fakturowanie, magazyn, system ERP dla palmtopa.

MadarMobile jest przeznaczony dla pracowników, którzy wprowadzają dane spoza firmy (tzw. pracownicy terenowi) jak i pracowników w siedzibie. Dzięki programowi, który Państwu polecamy ta sytuacja zmieni się. Teraz Madar ERP mieści się w palmtopach i telefonach komórkowych!
Do czego służy MadarMobile ?!

Wersja WINDOWS

System mobilny handlowiec madarmobile.exe Program uruchamiający serwis WWW
Data aktualizacji:
program uruchamiający *.exe
8,9 MB
Kopia zapasowa madarmobile.exe - z innej lokalizacji.
Data aktualizacji:
System mobilny handlowiec Style.zip Po ściągnęciu należy rozpakować w folderze z danymi (domyślnie c:\Madar)
Style i bitmapy
100 KB
MadarMobile
Aplikacja webowa do obsługi magazynu, księgowości płac. Funkcjonalny odpowiednik Madar ERP z możliwoąciš obsługi przez przeglądarkę.
Szczegółowy opis instalacji oraz sposobu uruchomienia programu Madar Mobile, znajduje się w naszych kursach
Kurs: Opis instalacji programu Madar Mobile - Windows oraz Linux


Dla administratora
Serwer utworzony za pomocą madarmobile.exe działa na porcie 8001. Należy więc taki port otworzyć lub zrobić forwardowanie na serwerze/routerze danego portu, na komputer gdzie jest uruchomiony program.
Aby uruchomić serwer na innym porcie, należy go uruchomić z parametrem PORT numer_portu (np. madarmobile PORT 1991 - 2022). Przy zmiennym IP dobrze jest wykorzystać NO-IP, wtedy zamiast numeru ip podaje się adres (np. madar.no-ip.biz, madar.sytes.net)

Madar Mobile na telefonie Nokia
Należy wejść do Menu -> Usługi -> Zakładki. W zakładkach dodajemy nową zakładkę (opcje -> nowa zakładka). Jako adres wpisujemy, zewnętrzny numer IP oraz port na jakim działa Madar Mobile (np. http://83.199.199.199:8001*). Jest możliwość podglądu danych demonstracyjnych, w tym wypadku, należy dodać do zakładek adres http://www.madar7.pl/demoonline.htm i tytuł np. Madar. Zakładkę dodaje się jednorazowo, następnym razem wystarczy wejść do zakładek i wybrać odpowiednią.

* adres IP można uzyskać od providera internetu lub administratora sieci

Chcę wyrazić opinię na temat MadarMobile

Wersja Linux

System mobilny handlowiec madarmobile Program uruchamiający serwis WWW
Data aktualizacji:

Rozmiar pliku: 10,9 MB
Kopia zapasowa madarmobile - z innej lokalizacji.
Data aktualizacji:
System mobilny handlowiec Style.tar.gz Po ściągnęciu należy rozpakować w katalogu, gdzie znajdują się dane

Style i bitmapy
8 KB
Rozpakować można na 2 sposoby:
1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na archiwum ( Style.tar.gz) i wybieramy opcję "otwórz za pomoca 'Zarządca archiwów'" (domyślnie pierwsza opcja)
2. Jeżeli nie możemy skorzystać z pierwszego sposobu, to musimy rozpakować ręcznie. Otwieramy terminal(powłoke), wchodzimy do katalogu, gdzie rozpakowany jest plik Style.tar.gz, wpisujemy komendę tar xvf Style.tar.gz

Zobacz działanie programu

W celu demonstracji działania programów na serwerze umieściliśmy program oraz przykładowe dane.
Wchodząc na stronę http://madar7.pl:8001 można zobaczyć jak działa program MadarMobile.