..::Madar 7 :. Moduł FK

Moduł Finansowo - Księgowy

zakład produkcyjny Moduł księgowy pozwala na prowadzenie zarówno pełnej księgowości, jaki i uproszczonej. Może być wykorzystany do prowadzenia: Ksiąg Handlowych, Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej, Rachunkowość Zarządcza i Budżetowa. r> Program Finansowo - Księgowy jest kompleksowym rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie wydajności działów księgowych. Dzięki uniwersalności i elastyczności pozwala na prowadzenie ewidencji i rozliczanie w firmach o dowolnej strukturze i profilach działalności. Moduł księgowy umożliwia prowadzenie pełnej księgowości.

Dokumenty księgowe wystawiane w programie Galeria stosowanych rozwiązań
PK

Polecenie księgiowania

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Dla kogo FK Madar

System doskonale sprawdza się zarówno w biurach rachunkowych, w małych firmach, a w szczególności w średnich przedsiębiorstwach, w których wdrożono system zintegrowany.

W systemie jednocześnie mogą być prowadzone księgi wielu jednostek, można również prowadzić księgowość w firmie o strukturze rozproszonej, posiadającej oddziały poza siedzibą.

W przypadku firmy wielooddziałowej następuje multiplikacja odpowiednich ksiąg pomocniczych. Dane z oddziału są przekazywane do centrali (za pomocą transmisji danych), gdzie następuje ich dekretacja i księgowanie. Rozwiązane jest również regulowanie płatności powstałych w oddziale przez centrale lub inny oddział poprzez "przekazywanie" niezapłaconych dokumentów.

Księgowanie

Obowiązująca zasada ścisłego powiązania FK czy KPR z innymi modułami oraz idea, że "dany dokument rejestruje się tylko raz" pozwala na ciągłą i bieżącą kontrolę sytuacji finansowej firmy. W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są"na bieżąco". Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami.Do księgi głównej księgowane są za pomocą PK syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Zastosowany system księgowań automatycznych, szablonów i wzorców dekretacji znacznie skraca czas potrzebny na dekretację i księgowanie, a dodatkowe testy znacznie zmniejszają możliwość pomyłki. p>W poszczególnych modułach tworzone są odpowiednie zbiory danych - księgi pomocnicze, w których operacje rejestrowane są "na bieżąco". Takimi księgami są m.in. zbiory rejestrujące zakupy i sprzedaż z magazynu, zakupy pomocnicze, środki trwałe, operacje kasowe i bankowe, rozrachunki z pracownikami.

Do księgi głównej księgowane są za pomocą PK syntetyczne informacje, wynikające ze skontrolowanej ewidencji w księgach pomocniczych. Automatycznie drukowane są:

Istnieje możliwość zaprojektowania własnych zestawień

Program jest w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości z dnia 24 września 1994r.

Księgowość internetowa

Madar Mobile to aplikacja wspierająca działalność przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego działania takich jak: handel, księgowość, produkcja, magazyn. Madar Mobile jest aplikacją internetową (mobilną) przeznaczoną dla nowoczesnych firm, które chcą przełamać bariery związane z ograniczeniami pracy w sieci lokalnej. Zaprojektowana tak, by możliwa była równocześnie praca zdalnie przez przeglądarkę w programie Madar Mobile oraz praca w sieci lokalnej w programie Madar 7. Madar Mobile podobnie posiada bardzo szeroką funkcjonalność, tak jak Madar 7, Jest to aplikacja webowa, która może być zainstalowana na dowolnym serwerze www. Dzięki niej uzyskuje się dostęp do programu przez przeglądarkę, umożliwiając tym samym zdalną pracę spoza terenu firmy. Programy Madar ERP oraz Madar Mobile są w pełni kompatybilne, co oznacza, że przy jednoczesnej pracy na obu programach dane wprowadzone w jednym są natychmiast widoczne w drugim systemie. Programy te można stosować zamiennie tzn. jednocześnie pracować na wersji webowej i desktopowej. Madar Mobile można instalować również na własnym serwerze.

Moduły towarzyszące

Moduł finansowo-księgowy umożliwia: