..:: Oferta ::.. Madar 7 w klubach, stowarzyszeniach i szkołach

Madar 7 w klubach, stowarzyszeniach i szkołach

W każdej organizacji, skupiającej uczniów, studentów i wykładowców, sporym problemem może stać ewidencja i analiza zawartych umów, jak również fektywne rozliczenia finansowe. Program Madar 7 zawiera specjalne rozwiązania i moduły, które sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem - szczególności dla większych jednostek, posiadających sieć szkół.

Internetowe biuro rachunkowe Prezentacja danych przez www

Dlaczego organizacje, kluby i szkoły wybierają Madar 7

Szerokie specjalizowane możliwości programu, dedykowane dla klubów i szkół: rozliczanie umów, rat, wpłat, raporty finansowe.

Pełna integracja z modułami: finansowo-księgowy, płace, kadry, rozliczenia magazynów i sprzedaży.Jak ...? Przez internet

Interfejs przez przeglądarkę.

Umożliwia nieograniczony dostęp do programu z każdego komputera, niezależnie od zainstalowanego na nim systemu operacyjnego, również na notebookach, smartphonach i tabletach, bez instalacji i dodatkowych konfiguracji.

Możliwość współpracy on-line

oddziałów, centrali, pracowników, biura księgowego, ucziów i rodziców.

Łatwa administracja.

Administratorzy nie muszą instalować żadnego dodatkowego programu w oddziale, czy stanowisku firmy, nietrudno też dołączyć bądź wymienić komputer.

Dane pod kontrolą.

Dzięki temu, że cała baza znajduje się na serwerze nie ma ryzyka utraty czy kradzieży danych z osobistego komputera użytkownika.

Przydatne możliwości programu w prowadzeniu sieci szkół

Baza umów, kursów i uczniów

 1. Baza zawartych umów - umowy mogą być wprowadzane i drukowane w każdym oddziale.
 2. Ewidencja kursów, uczestników, nauczycieli, lokalizacji i terminów odbywania się.
 3. Integracja z danymi księgowymi.
 4. Dostęp i kontrola 24h / 7 dni w tygodniu.

Księgowość

Organizacje są zobligowane do prowadzenia księgowości. W programie możliwe jest:
 1. Generowanie naliczeń z umów - zapisywane są w systemie księgowym, w dowolnej ilości rat.
 2. Rejestracja i rozliczanie płatności, również masowych SIMP.
 3. Rozliczanie imprez i obozów.
 4. Import / eksport danych.

Płace - kadry

 1. Ewidencja czasu pracy.
 2. Wystawianie umów zleceń, generownie list płac.

Internetowy portal uczestników.Założenia do modułu SZKOŁA

Wszystkie umowy będą rejestrowane w systemie w opcji szkoła.
Umowy są grupowane w rejestry. Każda szkoła powinna:
 1. założony osobny rejestr,
 2. przypisany osobny numer analityki - będzie on przepisywany jako stanowisko przy generowaniu naliczeń,
 3. przypisane konto przychodów w polu konto.

Na koniec okresu (miesiąca) będą generowane FA i zapisywane w opcji rejestry VAT. Będą one podstawą obciążenia uczestnika jako należność. Dekretacja następuje według według następującego schematu:
 1. konto przychodów - według konta wpisanego do rejestru szkoły,
 2. należność - według konta "rozliczenie sprzedaży detalicznej",
 3. VAT - według ustawień.
Przenoszenia są wykonywane poprzez wykonanie opcji generuj naliczenia.
W celu identyfikacji kontrahenta do automatycznego wczytywani płatności z systemu SIMP konieczne jest podanie numeru konta bankowego, z którego będą dokonywane wpłaty.
Na podstawie danych opiekuna z umowy mogą zostać dopisywani kontrahenci do bazy. Istnieje test sprawdzający zgodność i kompletność przeniesienia danych opiekunów do bazy kontrahentów.