..:: Oferta ::.. Programy MADAR dla biur rachunkowych

Programy MADAR dla biur rachunkowych

Wszystkie nasze programy mogą pracować i działać w Biurach Rachunkowych. Licencje nie zależą od ilości obsługiwanych podmiotów, jedynie od ilości stanowisk, na których pracują programy.
Biurom rachunkowym proponujemy następujące programy księgowe: KPR MADAR, Madar 7 oraz płacowy Personel MADAR.

Internetowe biuro rachunkowe Prezentacja danych przez www

Który program wybrać?

Biurom rachunkowym proponujemy następujące programy księgowe, do instalacji na własnych serwerach: Umożliwiamy również prowadzenie internetowego biura rachunkowego dzięki Madar Mobile.

Organizacja pracy programu w biurze

  1. Dane z poszczególnych firm są przechowywane w oddzielnych folderach. Każda z firm ma własne ustawienia konfiguracyjne.
  2. Program jest uruchamiany tylko raz, przechodzenie do poszczególnych danych (zmiana firmy) wymaga jedynie wykonania jednej funkcji.
  3. Użytkownicy, logujący się do programu, mogę mieć dostęp tylko wybranych firm.
  4. Stosowany w biurze rachunkowym plan kont, schemat księgowań poszczególnych operacji, wzorce wydruków księgowych i inne dane konfiguracyjne mogą być przenoszone do innych firm (w momencie ich zakładania).
Możliwości programów KPR Personel Madar 7 Madar Mobile
PRACA PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ WWW - - - X
Książka Przychodów i Rozchodów X - X X
Ewidencja ryczałtowa X - X X
Rejestry VAT bez magazynu - X X
Finanse - kasa, bank, odsetki, przelewy X - X X
Należności i zobowiązania X - X X
Kompensaty - - X X
Deklaracje: VAT, CIT, PIT X X X X
Bilans, rachunek wyników - - X X
Amortyzacja, środki trwałe X - X X
Fakturowanie X - X X
Gospodarka magazynowa - - X X
WNT, WDT, import, eksport - ewidencja X - X X
Płace: listy płac, umowy-zlecenia tylko zlecenia X X X
Kadry: plan pracy, umowy - X X X
CRM: klienci, kampanie, zadania - - X X


Zakup programu Madar 7 umożliwia prowadzenie (również na tym samym stanowisku) firm prowadzących księgi handlowe, książkę przychodów i rozchodów oraz kadry i płace.

strona główna

  Przeczytaj o modułach:

Kadry - płace