W opcji tej wprowadza sie wszelkie umowy-zlecenia, o dzieło itp. wystawiane w firmie. Opcja ta służy również do rejestracji innych wynagrodzeń b±dĽ przychodów, takich jak:
  • zasiłków wypłacanych przez ZUS (dla firm, które ich nie wypłacaj±).
  • składek ZUS dla pracodawców oraz osób współpracujacych.