• bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz wydrukowanie wszystkich danych w porzadku chronologicznym,zgodnie z wzorem księgi,
  • wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc,
  • roczny wydruk zawierajacy podsumowania zapisów za każdy miesiąc,
  • zabezpieczenie ksiąg po skończonym okresie obrachunkowym,
  • tworzenie i wydruk dowodu wewnetrznego,
  • rozliczenie dochodu, z uwzględnieniem odliczeń od dochodu i podatku, również z podziałem na wspólników,
  • automatyczne księgowania z rejestrów VAT, listy płac,
  • eksport danych do deklaracji PIT-5 i PIT-5L.
  • rozliczenie VAT - podstawą zapisów w książce mogą być dokumenty wprowadzone do rejestrów, które bądź automatycznie są przepisywane do książki, bądź rejestrowane zbiorczo na podstawie rejestru na koniec miesiąca.